Känneteckensrätt (domäner, firma, geografiska beteckningar, namn och varumärken), mönsterrätt, patent- och växtförädlarrätt, samt otillbörlig konkurrens m.m.


  • Valkommen Active
  • Aktuellt Material
  • Amnesgrupper
  • Remisser
  • Nordiskt Samarbete
  • Medlemskap
  • Seminarier

Anmälan

Just nu finns det inget seminarium planerat


PRAXISDAGEN - årets tillbakablick

Tisdagen den 17 januari 2012 kl. 08.30 - 18.00

Armémuseum i Stockholm

 

Som vanligt gör SFIR en omfattande genomgång av den viktigaste utvecklingen i praxis här i landet, i EU och vid EPO med översikter, analyser, bakåt- och framåtblickar.

 

Talare är erfarna praktiker och akademiker med särskild sakkunskap på respektive område.

 

Missa inte årets Praxisdag med en synnerligen värdefull uppdatering och orientering över hela det immaterialrättsliga området! Och det fina med Praxisdagen är att den passar lika bra för specialister på respektive område som för den som vill skaffa sig en mer generell översikt om den aktuella utvecklingen och känna vart vinden blåser.

 

Varmt välkommen!

 

Marianne Levin

 

Deltagaravgifter

För medlemmar i SFIR: 4 850 kronor.

För övriga, inkluderande medlemsavgift i SFIR 2012: 5 000 kronor.

 

Betalning

Betalning ska ske till SFIR:s postgirokonto 83 55 22-4. Betala i förskott. Ange namn, företag och referens: "Anmälningsavgift 17.01.2012".

 

Sista anmälningsdag

Onsdagen den 11 januari.

 


 

PROGRAM

 

08.30 Registrering & Kaffe

 

9.00 VÄLKOMMEN TILL ÅRETS TILLBAKABLICK - några tendenser att uppmärksamma

Marianne Levin, professor, jur. dr, fil. dr h.c., Stockholms universitet, ordförande i SFIR

 

9.15 PATENT

Professor, jur. dr Bengt Domeij, Uppsala universitet, regionchef, civ. ing. Mattias Pierrou, Awapatent och advokat Peter Sande, Sandart & Partners samt docent, jur. dr Sanna Wolk, Lunds/Stockholms universitet om några aktuella avgöranden i Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar och Industrins uppfinnarnämnd

 

10.55 Paus

 

11.15 MÖNSTER & FORMGIVNINGSSKYDD

Jur. kand. Liselott Enström och advokat Katarina Strömholm, Advokatfirman Lindahl

 

12.00 Lunch

 

13.15 VARUMÄRKEN

Jur. dr Richard Wessman, von lode och advokat Helena Östblom, Heidenstam Legal

 

14.30 FIRMA

Bolagsjuristerna Lena Göransson Norrsjö och Christina Wikström, Bolagsverket

 

14.55 Paus

 

15.15 UPPHOVSRÄTTEN

Doktorand, jur. kand., civ. ek. Johan Axhamn, Stockholms universitet & advokat Karin Cederlund, Sandart & Partners

 

16.30 IMMATERIALRÄTT & INTERNATIONELL PRIVATRÄTT

Doktorand, jur. kand. Lydia Lundstedt, Stockholms universitet

 

17.00 OTILLBÖRLIG KONKURRENS - företagshemligheter och marknadsrätt

Advokat Henrik Bengtsson, Delphi och advokat Lena Frånstedt Lofalk, Nord & Co.

 

18.00 Mingel